Origamimetodik

Genom att på ett lekfullt sätt stimulera många sinnen hos eleven och möjliggöra en god utveckling av matematiskt tänkande. Så origamin är ett verktyg för synliggörande av abstrakt matematiskt tänkande och är även en möjlig aktivitet att utföra utan språk, eller med till en början begränsat språk. Våra kurser är unika och lockar barn till att lära sig mer om matematik eller bara uppleva glädjen i Origami.

I första steget går kursen igenom de grundläggande principerna för origami. Undervisning i vik anvisningar och dess symboler. Precis som musiknoter är symbolerna universella. Eleverna lär sig grunderna i vikningsteknik och basformer. Om eleverna vet att olika former har olika egenskaper, då kan eleverna skapa geometriska former med papper.

I det andra steget går kursen igenom mer avancerad origamiteknik. Vi jämför med verktyg för att lösa geometri och motsvarande vikningsteknik. Skapa olika vinklar, dela vinklar, dela sträckan etc. Man viker origamiverk och eleverna kan jämföra origami med geometri och algebra. Svåra irrationella tal ersätts med enkel origami.

I det tredje steget går kursen in på eget skapande med origami-matematiktanken. Eleverna lär sig proportion i origamiverken. Då ökar möjligheten att uttrycka nyanser på origamiverken. Man kan börja tillverka origamiverk känslofullt. Då känner man att origami är ett utmärkt verktyg för att lösa matematiska problem.