Magnetmetoden

Notläsning ska vara enkelt och lustfyllt!
”Magnetmetoden” är ett verktyg som bidrar till att förenkla all inlärning av noter. Metoden är hämtad från Japan. Vi använder oss av särskilda magnettavlor som har löstagbara noter. Noterna har av pedagogiska skäl olika färger. Verktyget med magnettavlan och de färgade noterna omfattar alla instrument.