Kulturkurser

Manga

Du får lära dig att teckna serier inspirerade av Japansk Manga. Lektionen anpassas efter deltagarnas förmåga.

Du får lära dig att rita och designa din egna figur, hur du ritar och disponerar seriesidor, bakgrunder och avancerade perspektiv samt andra viktiga saker att tänka på när du ritar serier.

Origami

Origamin är ett verktyg för synliggörande av abstrakt matematiskt tänkande och är även en möjlig aktivitet att utföra utan eller med till en början begränsat språk. 

Våra kurser är unika och kan locka barn att lära sig mer om matematik som samhället efterlyser. 

Origamin kommer fungera som en bro för att barnen skall få mer förståelse för och underlätta matematiken.