Gitarrmetodik

På Östermalms Musik & Kulturskola har vi en unik gitarrmetodik som är utvecklad för att eleven skall kunna upptäcka glädjen i att spela gitarr redan vid första lektionstillfället.

Vår vision är att eleven tidigt skall bli väl förtrogen med gitarren som instrument och dess musikaliska och praktiska kvalitéer. Vi har total fokus på individen och anpassar vår metodik helt efter behov.

Målsättningen med vår metodik är att eleven ska få en tydlig genomgång av gitarren och dess beståndsdelar. Vi har ett grundläggande och tydligt progressionssystem för att lära sig läsa musik, från ett enkelt och roligt siffersystem vidare till tabulatur och det traditionellsa notsystemet.

Vi använder både Gitarristen, Spela ackord och Gitarrbus (1 & 2) i vår undervisning. Fråga din lärare vilken bok hon eller han rekommenderar!