Avsluta kurs

Hur gör jag om jag vill säga upp platsen?

Uppsägning av plats görs av förälder eller myndig elev via den personliga sidan på Nacka24 Musik. Samma plats som för ansökan. Under fliken “Min sida” och sedan “Hantera pågående kurser”.

Jag kan inte avsluta platsen, sidan kan inte visas
Om du har problem att avsluta platsen så ber vi dig kontakta Kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 eller epost: info@nacka.se för att få hjälp.
________________________________________________________________________________________
Elever utanför Nacka kommuns musikskolechecksystem
Skicka ett mail till er lärare (förnamn.efternamn@ostermalmsmk.se) och till elevkontakt@ostermalmsmk.se där ni anger följande:
Sista lektionstillfälle
Elevens namn
Telefonnummer till räkningsmottagare
Orsaken till avslut