Prislista

I Nacka kommun tillämpas kulturskolechecksystemet (läs mer här) vilket bidrar till kraftigt reducerade priser.

I Stockholms kommun och Danderyds kommun gäller våra ordinarie priser.

OBS! Priserna gäller per angiven termin eftersom höstterminen omfattar 13 lektioner och vårterminen 14 lektioner. Utanför Nacka omfattar höstterminen  14 lektioner och vårterminen 16 lektioner.

Nacka kommun (för barn mellan 7-19 år)

HT2020 VT2021
Enskild undervisning 20min* 1080:- 1080:-
Gruppundervisning 30min (minst 5 elever) 530:- 530:-
Musiklek 40min gruppundervisning 530:- 530:-
Kulturkurser (minst 5 deltagare) 900:- 900:-

Läs mer här gällande avgifter i Nacka kommun

*Vi erbjuder även 30min enskild undervisning, kontakta oss för mer information och priser.

I vissa fall kan vi även erbjuda smågruppsundervisning (upp till 5 elever) till ordinarie pris för 30 minuter.


Danderyds kommun & Stockholms kommun samt elever i Nacka kommun utanför checksystemet

HT2020 VT2021
Enskild undervisning 20min 3710:- 4235:-
Enskild undervisning 30min 5565:- 6360:-
Enskild undervisning 40min 7420:- 8480:-
Grupplektion 30min (minst 2 elever) 3235:- 3705:-
Musiklek 40min 5- och 6-åringar (minst 7 elever) 1232:- 1407:-

Prova på (5 tillfällen á 20 minuter, oberoende av termin)    1325:-

Uppsägning för elever inom musikskolechecksystemet

Vi tillämpar ingen återanmälan utan vi har istället en uppsägningsrutin (f.n. 1 månads uppsägningstid). Uppsägningstiden gäller dock ej inför eller under sommarlov (juni – augusti).

Från och med vårterminen 2015 har vi fått nya rutininstruktioner från Nacka kommun angående avanmälan. Detta beror på att de tidigare olika rutiner som funnits givit upphov till felfaktureringar.

Den nya rutinen som gäller är följande:

All avanmälan görs via samma portal (Nacka24) som anmälan gjordes Man loggar alltså in med e-legitimation på följande sida:

https://open24.ist-asp.com/nacka/musik/Musik/Login?ref=Application

Gå därefter till Min sida, klicka på Hantera pågående kurser och Avsluta kurser.

All korrespondens till elevkontakt@ostermalmsmk.se ses från och med nu endast som för kännedom och är ej en giltig avanmälan.

Uppsägning för elever utanför checksystemet:

Skicka ett mail med nödvändig information (Elevens namn, personnummer, skola, vilket instrument och för vilken lärare eleven gått, samt orsak till uppsägning) till elevkontakt@ostermalmsmk.se.