Tidigare projekt

Språkutvecklande musik

Språkutvecklande musik: Genom musik och sång ger vi barnen ytterligare ett verktyg att kunna lättare lära sig språkets olika sidor. Vi vill även med rytm och rörelse aktivera hela människan då vi siktar på att lära ut och skapa sånger, danser och rap med grundläggande språkliga element som dagar, siffror, färger, kroppen, djur, känslor, o.s.v. Vi tänker oss att anpassa metoderna efter ålder och utveckling av språket hos deltagarna. Vi kommer skicka lärare till skolorna där barnen går en gång i veckan, 26 gånger per läsår á 40 minuter per lektionstillfälle.
Grundskolorna hjälper oss med att sätta ihop grupper med eleverna även om de är spridda i olika klasser. Projektet genomfördes med hjälp av bidrag från Nacka kommun.

Projektet avslutades under våren 2018. Sammanlagt 32 elever på tre skolor (Akademiska skolan i Fisksätra, Castello och Johannes Petri skola) deltog.