Rektor har ordet

Rektor Sonoko Kase  
Jag har en dröm och vi har visioner – vi har en mission!
Vi känner alla lust och glädje när vi utforskar och leker i musikens värld!
”Musik ska byggas utav glädje – av glädje bygger man musik” (Lill Lindfors)

Språk och kommunikation till alla
Min dröm är att jag önskar att alla barn, ungdomar och vuxna får ett extra språk genom musik och kultur. Det är en form av kommunikation som alla kan använda och tillgodogöra sig, utifrån sina egna förutsättningar. Det ger glädje, njutning och känslomässig stimulans. Det stimulerar våra sinnen på en mängd underbara sätt.
Musik- och kulturundervisning är ett samhällsuppdrag.
Min största vision är att alla barn och ungdomar men även vuxna ska ha möjlighet att ta del av musik- och kulturundervisning. Vi genomför konserter och spelningar vilket vi ser som en del i vårt uppdrag att föra ut musiken i samhället.

Mångfald berikar
I verksamheten har vi medvetet valt att eftersträva en bred mångfald både kulturellt och erfarenhetsmässigt. Vi är 8 nationaliteter representerade bland medarbetarna i skrivande stund. Vi vill att alla barn och ungdomar oavsett kulturell och ekonomisk bakgrund, ska kunna ta del av vår verksamhet. Mångfald berikar och ger bättre resultat samt förståelse. Mångfalden är nödvändig för att alla ska känna att de är en del av ett större sammanhang.
Internationellt kulturutbyte
Själv är jag född i Japan och genom mitt eget musicerande har jag haft förmånen att lära känna många olika kulturer. Med musik som redskap vill jag att den möjligheten ska ges alla oavsett kulturell bakgrund och språk. Emellanåt är det svårt att uppnå en bra kommunikation – vi förstår helt enkelt inte vad den andra säger. Jag tror att utgår man ifrån individuella förutsättningar och med rätt pedagogik, metod och stöd, kan man hitta det gemensamma språket och glädjen i musiken.

Vår gemensamma vision i skolan är:
Vi känner alla lust och glädje när vi utforskar och leker i musikens värld!