Projekt

Origami för matematiskt lärande

Genomförandet skall starta den 7:e januari 2017 och fortgå till december 2020, under tre år:

Första året går kursen igenom de grundläggande principerna för origami. Undervisning i vikanvisningar och dess symboler. Som musiknoter är symbolerna internationella. Att lära sig grunden, vikningsteknik och basformer. Om eleverna vet att olika former har olika egenskaper, då kan eleverna skapa geometriska former med papper.

Andra året går kursen igenom mer avancerad origami teknik. Jämförelse med verktyg för att lösa geometri och motsvarande viknings teknik. Skapa olika vinklar, dela vinkel, dela sträckan etc. Viker origamiverk och eleverna kan jämföra origami med geometri och algebra. Svåra irrationella tal ersätts med enkel origami.

Tredje året går kursen in på eget skapande med origami-matematik tanken. Eleverna lär sig proportion i origamiverk. Då ökar möjligheten att uttrycka nyanser på origamiverken. Man kan börja tillverka origamiverk känslofullt. Då känner man att origami är ett utmärkt verktyg för att lösa matematiska problem.

Det kommer även planeras och genomföras utställningar. Utvärdering kommer att ske från 7:e januari – 31:a mars 2021.

Projektet genomförs med hjälp av Nacka kommun på Akademiska skolan i Fisksätra, Ebba Brahe skolan på Kvarnholmen och Inspira skolan i Älta.