Pianometodik

Skolan har en egen pianometodik som är utvecklad av rektor och grundare Sonoko Kase. Den pedagogik som används – och visat sig vara mycket framgångsrik för att lära nybörjare att spela piano – är en pedagogik som bygger på s.k. Klusterspel. Pianopedagogiken som beskrivs i boken har liknande teknik som tonsättaren Henry Cowell tillämpade redan i början av 1900-talet. Att spela i kluster är ett mycket lämpligt sätt att lära sig rörelsemönster som är vanliga i pianospel.

Denna pedagogik finns utförligt beskriven i en bok som rektor Sonoko Kase har skrivit; ”Introduktion till nya spelsätt – Klang i Klaveret pianoskola” (1988, Eriks Nothandel AB, Stockholm, Sweden).

Ny utgåva 2017!

Vi lever i en tid när kraven att följa med i utvecklingen ständigt ökar. Denna pianoskola är ett försök att föra pianoundervisningen ett steg närmare vår tid.

De olika spelsätt med kluster som utgör grunden till denna bok är inte så nya som de kanske kan uppfattas. Redan i början av nittonhundratalet använde den amerikanske tonsättaren Henry Cowell kluster i sina pianostycken. Sedan dess har det blivit ett vanligt uttrycksmedel. I en pianosamling av Gyorgy Kurtag (Lekar 1973-76) upplevde man redan klustren som en självklarhet.

Den här pianoskolan har hämtat inspiration från dessa klanger och vill delvis fungera som en inledning till dem samt också ta vara på de fina pedagogiska möjligheter som dessa spelsätt erbjuder. Att spela med kluster är ett mycket lämpligt sätt att lära sig de rörelsemönster som är grundläggande för pianospel genom att dessa rörelser blir stora och mycket tydliga. Det rätta sättet att spela med handflator och knutna händer följer precis samma handrörelser som används inom konstnärligt klassiskt pianospel. Det handlar om olika armrörelser, avspänning, balanskänsla etc. som ska hjälpa fingrarna till ett bra anslag. Sambandet med klassisk pianomusik blir uppenbart genom att de presenterade spelsätten kopplas direkt till traditionella stycken med anknytning till västerländsk musiktradition.

Denna bok kan användas på flera sätt, dels som en självständig pianoskola för nybörjare och dels som ett komplement – oavsett ålder och nivå – för att få hjälp till en avspänd hållning vid pianot och ett mer varierat utbud av musikaliska spelarter.

Första utgåvan av denna pianoskola publicerades i Japan 1987 (i Sverige 1988). Den ursprungliga utgåvan innefattade tre delar, men har nu omarbetats till denna bok och till en andra bok avsedd för mindre barn (från 4-5 år). I denna utgåva inkluderas flera idéer från våra lärare vid Östermalms Musik & Kulturskola.

Klang i klaveret, framsida

Nu finns även Lilla Klang i Klaveret för våra allra yngsta pianister (rekommenderas för 4-7 år).

Sonoko Kase praktiserar denna pedagogik med enskild elev som spelar med s.k. klusterspel.
Sonoko Kase spelar med japanska barn för ett TV-inslag i Japansk statlig TV (NHK – Broadcasting Corporation) som uppmärksammat pedagogiken.
Nedan kan du se två klipp som berör denna pianometodik, med vår rektor (och pianolärare!) Sonoko Kase:

Artikel från Piano Journal – ”European Teacher’s Association”/ Läs mer (PDF)

Tidningen Musikkultur 1989, ”Kluster som fenomen och metod”.

Artikel EPTA Piano Journal

Artikel om presentation av Klang i Klaveret på EPTA Kongressen 2018

Nyutgåvan finns tillgänglig hos:

ÖMK
Gottfrid Johanssons
Notposten

Klang i klaveret, framsida

Här kan se hur man spelar Ode To Joy inför Samklang2020