" /> Kulturskolechecksystemet « Östermalms Musik & Kulturskola

Kulturskolechecksystemet

Elever från 7 till 19 år som är folkbokförda i Nacka kommun har rätt till kulturskolecheckar för musik och kulturundervisning. Varje elev tilldelas, av Nacka kommun, fyra checkar per läsår vilket innebär fyra kurser per elev och läsår.  Eleven kan välja två stycken kulturkurser och två stycken musikkurser. I vår musik och kulturskola får eleverna varje vecka en individuell lektion á 20 minuter på sitt valda instrument och om möjligt dessutom en ensemblelektion á 30 minuter, där fem eller fler elever spelar tillsammans. Grupperna i skolans kulturämnen startar med minst fem elever i varje grupp.

Varje elev har således möjlighet till fyra lektioner per vecka, individuellt eller i grupp. Det är även möjligt att spela två olika instrument eller gå två kurser med samma instrument men eleven får då ingen ensemblelektion utan endast två individuella lektioner.

Det är många som vill börja spela! I vissa skolor gör vi därför så att vi låter två nybörjare spela samtidigt och dessa elever får då tillsammans en 30-minuterslektion varje vecka istället för den individuella lektionen.

Om eleven även går i en annan av Nackas auktoriserade musik- eller kulturskolor ber vi er att meddela oss detta. Uppsägningstiden är 2 månader. Terminsavgiften betalas vid ett tillfälle under terminen oavsett när man började eller slutade.

Läs mer om avgifter här

För att säga upp kursen

Från och med vårterminen 2015 har vi fått nya rutininstruktioner från Nacka kommun angående avanmälan. Detta beror på att de tidigare olika rutiner som funnits givit upphov till felfaktureringar.

Den nya rutinen som gäller är följande:

All avanmälan görs via samma portal (Nacka24) som anmälan gjordes. Man loggar alltså in med e-legitimation på följande sida:

https://open24.ist-asp.com/nacka/musik/Musik/Login?ref=Application

Gå därefter till Min sida, klicka på Hantera pågående kurser och Avsluta kurser.

All korrespondens till avanmalan@ostermalmsmk.se ses från och med nu endast som för kännedom och är ej en giltig avanmälan.