Mangateckningsmetodik

På mangakursen får eleverna till exempel lära sig att rita figurer, ansiktsuttryck, bakgrunder, serier och djur i japansk mangastil. Man får börja med grunderna, för att senare gå djupare in på en mer detaljerad nivå. De elever som har kommit igenom grundfasen får även lära sig om tuschning, färgläggning och enklare skuggning. Målet med kursen är att eleverna ska lära sig att se olika former, använda mer 3d-tänk och träna kopplingen mellan ögat och handen när de ritar. Vid slutet av terminen får eleverna chansen att visa upp sina teckningar i en vernissage eller utställning i respektive skola.

Mangakursen är menad att vara en rolig kurs där eleverna får mycket konstnärlig frihet. Inom manga finns mycket olika stilvariationer allt ifrån realistisk till väldigt förenklad, eleverna uppmuntras att hitta sin egen teckningsstil och utveckla den. ​